Regulamin toplisty Komunikacja Miejska w Polsce

  1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
  2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
  3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
  4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
  5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
  6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
  7. Na liście mogą znajdować się tylko strony o tematyce związanej z komunikacją miejską w Polsce.
  8. Administrator listy ma prawo do zmiany opisów i bannerów stron na liście.
  9. Na liście nie mogą znajdować się pozycje o takim samym adresie URL.
Strona główna toplisty